Opći uvjeti poslovanja

Internet stranice www.sekstagon.hr u vlasništvu su Sekstagon d.o.o., M. Vrhovca 9, 47000 Karlovac. Opći uvjeti poslovanja vrijede za osobe koje podnošenjem internet narudžbe prihvaćaju opće uvjete poslovanja.

Sekstagon d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Sekstagon d.o.o. zadržava pravo promjene općih uvjeta poslovanja i korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Smatra se da je pristupanjem stranicama korisnik upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja istih, a prilikom potvrde kupnje to i potvrđuje.

Sekstagon d.o.o., nastoji da informacije o artiklima budu točne i ažurne, ali se ograđuje od mogućih pogrešaka u objavljenim informacijama. Sekstagon d.o.o. ne preuzima odgovornost niti krivnju za bilo kakve pogreške ili propuste u sadržaju na Internet stranicama www.sekstagon.hr kao ni za točnost objavljenih informacija, odnosno nije odgovorna za povremeno nefunkcioniranje stranice ili njenih dijelova.

Fotografije i prikazi na ovim stranicama i stranicama partnera ne moraju odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi.

Što su kolačići?

Kolačići su tekstualne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav. Mnoge web stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići u sebi sadrže tzv cookie ID. Cookie ID je jedinstveni identifikator kolačića. Sadrži se od niza znakova koje web stranice i serveri mogu dodijeliti specifičnom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To daje mogućnost posjećenim web stranicama i serverima da razlikuju pojedine preglednike od ostalih preglednika na kojima su drugačiji kolačići. Pojedini preglednik može se identificirati putem jedinstvenog cookie ID.

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku i/ili kupcu, spremanje preferencija korisnika i/ili kupaca, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice Sekstagon d.o.o..

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i/ili kupac i dalje može pregledavati web-stranice Sekstagona. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku i/ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

Politika o zaštiti privatnosti

PRIVATNOST PODATAKA

UVODNE ODREDBE
Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str.1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon), Zakona o radu (Nar. novine br. 93 / 14 i 127 / 17), Zakona o zaštiti na radu (Nar. novine, br. 71/14, 118/14 i 154/14), odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Sekstagon d.o.o. sa sjedištem na adresi Maksimilijana Vrhovca 9, Karlovac, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS:5517583, OIB:52440759745, kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti osobnih podataka korisnika usluga i kupaca. Politika o zaštiti privatnosti osobnih podataka jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci Kupaca – Korisnika se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga i/ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka:

– načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse
– načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka
– načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka
– načelu ograničene pohrane
– načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka
– načelu odgovornosti
– načelu povjerenja i poštene obrade
– načelu oportunosti (svrhe obrade)
– načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi Sekstagon d.o.o., pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti Društvu sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka.

Za obradu osobnih podataka odgovoran je Sekstagon d.o.o.:

Sekstagon d.o.o., sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, 47000 Karlovac, Maksimilijana Vrhovca 9, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS:5517583, OIB:52440759745.

 

Kontakt podaci za zaštitu osobnih podataka:

e-mail: info@sekstagon.hr

NAČINI PRIKUPLJANJA I VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE SE PRIKUPLJAJU

Načini prikupljanja osobnih podataka su:

Izravno od strane samih korisnika i/ili kupaca tako da korisnici i/ili kupci sami dostave Podatke Sekstagon d.o.o. kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga, prodaje ili neke druge poveznice korisnika / kupca i Sekstagona. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik i/ili kupac je dužan dostaviti Sekstagon d.o.o. sljedeće podatke koji su potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge i/ili prodaje određenih proizvoda. Kupac – korisnik podatke može dostaviti usmeno ili pisano u trgovini, putem maila poslanog na neku od mail adresa Sekstagon d.o.o., preko internet straniceSekstagon d.o.o. www.sekstagon.hr. Iz drugih javno dostupnih izvora podataka o tvrtkama i fizičkim osobama u tvrtkama na internet portalima, telefonskim imenicima koji sadrže takve podatke i drugim javno dostupnim servisima samo za svrhe za koje su i inicijalno bili prikupljeni. Automatski posjetom Sekstagon internet stranici, aplikacijama i Web-shop portalu, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnik a i/ili kupaca).

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku i/ili kupcu, spremanje preferencija korisnika i/ili kupaca, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice Sekstagon d.o.o..

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i/ili kupac i dalje može pregledavati web-stranice Sekstagona. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku i/ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji s drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika i/ili kupca.

Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje Sekstagon d.o.o. prikuplja ovise o vrsti usluge koju Sekstagon d.o.o. pruža svojim korisnicima i/ili kupcima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke. Sekstagon d.o.o. neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

Podaci o potencijalnim korisnicima:

Sekstagon d.o.o. također prikuplja podatke o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima svojih usluga i/ili proizvoda. Ovi podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte) ali i interese potencijalnih
Korisnika i/ili Kupaca koji se obraćaju Sekstagon d.o.o. sa željom da ih se informira i /ili im se ponudi određene proizvode i usluge.

Pravna osnova za prikupljanje u opisanom slučaju je privola Korisnika i/ili Kupca.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole, ispitanik se o tome obavješćuje. Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.

Vrste osobnih podataka koje se prikupljaju

Podaci koje Kupac – Korisnik najčešće dostavlja su:

ime i prezime
adresa
osobni identifikacijski broj (OIB)
kontakt broj telefona i/ili mobitela
kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa)
podaci iz osobne iskaznice

Ovisno o vrsti ugovora – poslovnog odnosa neki od Kupaca – Korisnika dostavljaju samo dio gore navedenih podataka.

GDJE SE OBRAĐUJU OSOBNI PODACI ?

Osobne podatke Korisnika – Kupaca Sekstagon d.o.o. obrađuje u Republici Hrvatskoj.

GDJE SE POHRANJUJU PRIKUPLJENI PODACI ?

Podaci se obrađuju tako da se sve ili dio informacija o Kupcima – Korisnicima- Ispitanicima pohranjuju u baze voditelja obrade.

OBAVEZE VODITELJA OBRADE U VEZI SA SIGURNOŠĆU OBRADE

TEHNIČKA I INTEGRALNA ZAŠTITA PODATAKA

Voditelj Obrade provodi tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti.

Voditelj obrade poduzima i mjere kako bi se osiguralo da svaki pojedinac koji djeluje pod odgovornošću voditelja obrade, a koji ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke ako to nije prema uputama Voditelja obrade.

Uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za rizike za prava i slobode pojedinaca, Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u skladu sa
Sigurnosnim politikama kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu s Općom uredbom.

SVRHA PRIKUPLJANJA I DALJNJE OBRADE PODATAKA

Osobne podatke Društvo prikuplja kako bi moglo pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge vezane za kupnju određenih proizvoda, kako bi razumjelo načine na koje korisnici i kupci koriste pružene usluge i potrebljavaju (web) stranice Sekstagon d.o.o. u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Sekstagon d.o.o., te pružio dodatne pogodnosti kupcima i korisnicima.

Navedene podatke Sekstagon d.o.o. prikuplja za svrhu:

– Izvršenja ugovornih obveza

Sekstagon d.o.o. prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika i/ili kupaca u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, realizacije kupovine ili servisne intervencije na opremi, dostave naručenih proizvoda, savjetovanja i pomoći pri uporabi proizvoda, pružanja odgovarajućih dodatnih i/ili produženih jamstava
za proizvode, rješavanja prigovora korisnika i/ili kupaca te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.

Obrada osobnih podataka korisnika i/ili kupaca za naprijed navedene svrhe predstavlja nužnost i pravnu osnovu za sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik i/ili kupac uskrati davanje bitnih podataka, Sekstagon neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i /ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.

– Organizacija nagradnih igara

Društvo povremeno organizira nagradene igre pa se podaci koriste za obavjest o osvojenoj nagradi

– Izravna promidžba (marketing)

Kontakt podaci korisnika i/ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama Sekstagon d.o.o. ako je Kupac – Korisnik dao privolu.

VREMENSKO TRAJANJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika i/ili kupaca, Sekstagon d.o.o. je u pojedinim slučajevima obvezan
čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni.
Protekom zakonskog roka koji obvezuje Sekstagon d.o.o. na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.

U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka čini privola korisnika i/ili kupca, osobni podaci se čuvaju 10 godina.

Podaci koji se obrađuju temeljem privole korisnika i/ili kupaca mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik i/ili kupac odnosno kada se korisnik i/ili kupac usprotivi takvoj obradi pisano putem interneta preko objavljene e-mail adrese: info@sekstagon.hr.

PRAVA KORISNIKA – KUPACA

Pravo na pristup osobnim podacima

Sekstagon d.o.o. se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupca, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

Pravo na ispravak netočnih podataka

Kupac – Korisnik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Sekstagon d.o.o.- Voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave ili zahtjeva. Zahtjev za ispravak netočnih podataka Kupac – Korisnik može podnijeti putem Sekstagon internet stranice : www.sekstagon.hr na mail : info@sekstagon.hr, pisanim putem u trgovini ili poštom.

Pravo na brisanje osobnih podataka

Kupac – Korisnik – Ispitanik ima pravo od Sekstagon d.o.o. – Voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te Voditelj obrade ima obvezu brisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

– osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni
– kada Kupac – Korisnik – Ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu
– ispitanik uloži prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu
– osobni podaci nezakonito su obrađeni
– osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe Voditelj obrade

Pravo na ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade osobnih podataka Sekstagon d.o.o. će osigurati u slučajevima kada korisnik i/ili kupac osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a korisnik i/ili kupac se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik i/ili kupac traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik i/ili kupac uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu Sekstagon d.o.o..

Pravo na ulaganje prigovora i automatizirano pojedinačno donošenje odluka

Kupac – Korisnik -Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. U tom slučaju Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke, osim ako Voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrade pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka.
Ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.

Osim u slučajevima kad je to dopušteno Općom uredbom, Kupac – Korisnik – Ispitanik ima pravo da se na njega ne donosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno utječu na njega.

Svaki ispitanik također ima pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Način ostvarivanja prava

Korisnik i/ili kupac može svoja prava ostvariti ukoliko smatra da je došlo do nepravilnosti u obradi njegovih osobnih podataka, putem kontakt podataka ili na mail info@sekstagon.hr. Također, korisnik i/ili kupac ima pravo na podnošenje prigovora nacionalnom nadzornom tijelu.

POD KOJIM UVJETIMA I S KOJIM RAZLOGOM SE OSOBNI PODACI PROSLJEĐUJU TREĆIMA

Osobne podatke Kupaca- Korisnika Društvo prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) u sljedećim slučajevima:

– radi ispunjenja zakonskih obveza Društva
– kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa Kupaca – Korisnika
– radi ispunjenja ugovorne obveze, izvršenja posla za račun Kupca – Korisnika za koji je nužno angažirati treću osobu – izvršitelja obrade

OBRADA OSOBNIH PODATAKA U KONTEKSTU ZAPOSLENJA

Osobni podaci radnika smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom.

Voditelj obrade će radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo one osobne podatke koji su nužni za navedenu svrhu, a te će podatke dostavljati samo na zahtjev sudova i drugih državnih ili javnih tijela.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEONADZORA

Obrada osobnih podataka putem videonadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora.

Snimke dobivene putem videonadzora mogu se čuvati najviše 6 mjeseci osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

Uvjeti kupnje, opći uvjeti poslovanja

Internet stranice www.sekstagon.hr u vlasništvu su Sekstagon d.o.o., M. Vrhovca 9, 47000 Karlovac. Opći uvjeti poslovanja vrijede za bilo koju osobu (fizička ili pravna) koja je potpuno poslovno sposobna i koja prihvaća uvjete poslovanja Sekstagon d.o.o..

Sekstagon d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Sekstagon d.o.o. zadržava pravo promjene općih uvjeta poslovanja i korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave, o čemu će registrirani korisnik biti obaviješten e-mailom. Smatra se da je pristupanjem stranicama korisnik upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja istih, a prilikom potvrde kupnje to i potvrđuje.

Sekstagon d.o.o. nastoji da informacije o artiklima budu točne i ažurne ali se ograđuje od mogućih pogrešaka u objavljenim informacijama. Sekstagon d.o.o. ne preuzima odgovornost niti krivnju za bilo kakve pogreške ili propuste u sadržaju na Internet stranicama www.sekstagon.hr kao ni za točnost objavljenih informacija, odnosno nije odgovorna za povremeno nefunkcioniranje stranice ili njenih dijelova. Fotografije i prikazi na ovim stranicama i stranicama partnera ne moraju odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi.

Naručivanje

Svaka fizička ili pravna osoba može naručivati sa stranice www.sekstagon.hr  (osim artikala reguliranih Zakonu o oružju RH NN 63/07, 146/08, 59/12, 70/17 i Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja NN 70/17). Kupoprodajni ugovor između registriranog korisnika i Sekstagon d.o.o. postaje pravovaljan nakon primitka naručene pošiljke i vrijedi isključivo za područje Republike Hrvatske.

Sekstagon d.o.o. se obvezuje isporučiti sve naručene i plaćene proizvode koji su u trenutku isporuke dostupni na zalihama. U slučaju nemogućnosti isporuke, Sekstagon d.o.o., će kontaktirati korisnika i dogovoriti novi rok isporuke, zamjenski proizvod ili otkazivanje naručenog proizvoda, dok će ostali dostupni proizvodi biti isporučeni. U slučaju nemogućnosti isporuke naručenog
i plaćenog proizvoda, Sekstagon d.o.o., će izvršiti povrat sredstava.

Cijene

Sve navedene cijene izražene su u eurima i sadrže obračunatu zakonski propisanu stopu PDV-a. Na sve navedene cijene na Internet trgovini www.sekstagon.hr ne odobravamo dodatni popust osim ako nije posebno navedeno. Ponuda i cijene za specijalne akcije vrijede do isteka roka koji je naveden na samoj Internet stranici ili do isteka zaliha. U cijenu nisu uračunati troškovi dostave koji će biti posebno navedeni prilikom naručivanja artikala. Troškovi dostave se ne uvećavaju ako se narudžba isporučuje u nekoliko navrata, ali se mogu uvećati za dodatne troškove koji mogu nastati prilikom dostave, a prema uvjetima dostavne službe koja vrši tu uslugu. Troškovi dostave su besplatni za sve pošiljke čija je vrijednost veća od 75 € kao i za akcijske artikle s naznačenom besplatnom dostavom.

Načini plaćanja

Kupovina i plaćanje odabranih proizvoda u Internet trgovini za sada su mogući pouzećem i izravnom bankonvnom transakcijom.

Uvjeti dostave i isporuke

Svu robu iz našeg prodajnog programa dostavljamo na cijelom području Republike Hrvatske. Cijena transporta ovisi o veličini i težini paketa, za manje i lagane pakete ne iznosi više od 5.5 €.

Phone: +385 47 654 097
Fax: +385 47 654 097
47000, Karlovac
Maksimilijana Vrhovca 9